Zadbaj o rozwój Twojego Zespołu IT

Ostatnie miesiące pandemii koronawirusa i lockdown gospodarki w pierwszej połowie 2020 roku pokazały, jak kluczowa dla bezpieczeństwa i rozwoju biznesu jest digitalizacja. Zdawać by się mogło, że świat na chwilę stanął w miejscu, ale cyfrowa transformacja nabrała niespotykanego dotąd rozpędu.

Przemysł 4.0 wkroczył już we wszystkie aspekty naszego życia, dlatego też cyfrowa transformacja wymaga coraz to nowych kompetencji i rozwoju specjalistów IT. Organizacje inwestujące w podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników zyskują strategiczną przewagę nad konkurencją, która zaniedbuje działania na tym polu. Przy obecnym tempie zmian technologicznych na efekty nie trzeba długo czekać. Odpowiednio wykwalifikowany personel zapewnia firmie większą dynamikę rozwoju i lepsze wyniki finansowe.

Dotacje na szkolenia Pracowników z kompetencji cyfrowych.

Z pomocą dla polskich firm z sektora IT przychodzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Już 30.06.2020 r. o godz. 08:00 rozpoczyna się II runda naboru wniosków do programu “Akademia Kompetencji Sektora IT”.

Co to jest Akademia Kompetencji Sektora IT?

To ogólnopolski projekt wspierany przez PARP i środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (POWER), realizowany od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. Jego celem jest rozwój kompetencji minimum 665 Pracowników polskich firm z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw z branży IT. Łączna wartość projektu to ponad 6 500 000 PLN.

Jakie kursy i szkolenia IT można zrealizować w ramach Akademii Kompetencji Sektora IT?

Zapotrzebowanie na specjalistów programowania i testowania stron WWW i aplikacji stale rośnie, podobnie jak ich wynagrodzenia. Rada ds. Kompetencji w sektorze IT, wskazała Akademii kluczowe i stale niezaspokojone obszary kompetencji, które należy rozwijać w ramach dofinansowanych szkoleń:

Po co rozwijać kompetencje cyfrowe, IT, managerskie i językowe pracowników?

Większa lojalność Pracowników

Więcej szkoleń to lepsze morale i większe przywiązanie Pracowników do firmy, nawet przy niższych dochodach: dla 68% z nas rozwój, doświadczenia i employee experience są ważniejsze niż zarobki.

Kreatywność i logiczne myślenie

Szkolenia z technologii cyfrowych uczą kreatywności i logicznego myślenia: tych cech oczekujemy od każdego kandydata na stanowiska w naszych firmach, prawda?

Większe zyski

Więcej kompetencji w organizacji to mniej outsourcingu i większe zyski: jeśli Twoi Pracownicy będą w stanie osobiście przygotować in-house’owo kompletne bazy danych, strony internetowe, czy aplikacje mobilne, zaoszczędzisz ogromne sumy pieniędzy, przeznaczone da firm zewnętrznych i freelancerów.

Mniejsze straty

Lepszy IT management to większa szansa na przetrwanie firmy lub start-up’u: 30% firm umiera w ciągu pierwszych 18 miesięcy od ich założenia. Dobrze wyszkolony project manager to klucz do sukcesu Zespołu IT i całej firmy.

Dotacje na rozwój Pracowników IT – ile i kto dostanie?

  1. Adresatami Akademii Kompetencji Sektora IT są pracownicy MŚP i dużych przedsiębiorstw ze statusem pracownika, zgodnie z art. 3 Ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu PARP. Pracodawca musi być z branży IT (PKD J.58.2, J.62, J.63.1 dla MŚP i PKD J.62 dla dużych przedsiębiorstw, weryfikowane na podstawie wpisu do KRS/CEiDG) i działać na terenie Polski.
  2. Maksymalny limit wsparcia na jedno przedsiębiorstwo to 17 000 PLN brutto (wraz z wkładem własnym przedsiębiorcy), z czego koszt przypadający na jednego pracownika może wynieść max. 8500 PLN brutto.
  3. Dodatkowe punkty w rekrutacji do projektu możemy uzyskać, zgłaszając się po dofinansowanie dla kobiet, osób 50+ i/lub osób, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Pierwszeństwo w wyborze beneficjentów mają mikro- i małe przedsiębiorstwa.
  4. Dofinansowanie z projektu Akademii Kompetencji Sektora IT może wynieść 80% całości kosztów.
  5. Regulamin projektu znajdziesz tutaj, a pełną dokumentację do projektu znajdziesz tutaj.

Akademia Kompetencji Sektora IT krok po kroku – jak uzyskać dotację dla firmy?

  1. Zarejestruj się i zgłoś swoją firmę do projektu za pomocą formularza na stronie PARP. PARP przekaże dane Twojej firmy do Operatora projektu, w tym wypadku CTS Customized Training Solutions sp. z o.o.
  2. Zgłoś się bezpośrednio do Operatora Projektu. Prześlij wypełniony formularz zgłoszeniowy w wersji cyfrowej na adres e-mail: [email protected]. Następnie oryginał formularza zgłoszeniowego i innych dokumentów rekrutacyjnych wyślij kurierem lub pocztą w wersji papierowej w ciągu 7 dni roboczych od przesłania wersji cyfrowej do Biura Projektu na adres: CTS Customized Training Solutions – Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa, Recepcja, piętro IX z dopiskiem „Akademia IT – runda 2 – Nazwa przedsiębiorstwa”.
  3. Podpisz umowę wsparcia na usługi rozwojowe, refundowane na zasadach pomocy de minimis lub pomocy publicznej. Do zawarcia umowy potrzebne będą kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy lub o braku otrzymania pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat oraz oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT.
  4. Wybierz z Bazy Usług Rozwojowych odpowiednie dla Twojej firmy kursy i szkolenia np. z katalogu kursów programowania i testowania oprogramowania od Software Development Academy.

 

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas:
[email protected]

 

Pobierz plik - tytuł

Krótka instrukcja co i jak. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem.