Sukces twojego biznesu zależy od pracowników. Zadbaj o podniesienie ich kwalifikacji

80 proc. pracowników nie jest przygotowanych do zmian zachodzących na rynku pracy. Pandemia sprawiła, że niedawne strategie zatrudnienia i rozwoju kariery zawodowej stały się nieaktualne. Obecnie liczą się przede wszystkim umiejętności zwiększające konkurencyjność firm w warunkach cyfrowej transformacji. Dlatego nie będzie lepszego momentu niż teraz, by zadbać o podniesienie kompetencji swoich pracowników.

Rynek pracy zmienia się w tempie szybszym niż kiedykolwiek wcześniej. Z danych IBM zaprezentowanych w 2019 r. wynika, że w ciągu trzech kolejnych lat podniesienia lub zmiany kwalifikacji będzie wymagać 120 milionów pracowników z 12 największych gospodarek świata. Powód? Automatyzacja. Rozwój algorytmów sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) sprawia, że coraz więcej zadań przejmują roboty. W efekcie zatrudnianie ludzi do wykonywania powtarzalnych czynności staje się po prostu nieopłacalne.

Managerowie boją się przyszłości?

Te zmiany budzą zrozumiałe obawy nie tylko wśród „szeregowych” pracowników, ale również wśród kadry zarządzającej. W ankiecie przeprowadzonej niedawno przez firmę analityczno-badawczą 80 proc. pracowników zadeklarowało, że czuje się „słabo przygotowanych do przyszłości”. Podobne obawy wyraża aż 92 proc. managerów i 77 proc. liderów wyższego szczebla. Ponadto 40 proc. pracowników przyznało, że często musi wykonywać zadania wykraczające poza ich standardowe obowiązki.

O wpływie automatyzacji na rynek pracy i konkurencyjność firm mówi się od lat. Jednak większość prognoz i wyliczeń stała się nieaktualna po wybuchu pandemii. Kierunek zmian pozostał – z grubsza rzecz biorąc – ten sam, ale znacząco wzrosło ich tempo. Kryzys wywołany przez COVID-19 sprawił, że kompetencje technologiczne stały się głównym czynnikiem decydującym o sprawności biznesowej firm. Organizacje, które posiadają lepiej wykwalifikowanych pracowników, mają znaczącą przewagę rynkową nad tymi, które nie inwestują w swoje kadry.

O konkurencyjności firmy decydują umiejętności jej pracowników

Sprawa wydaje się oczywista, ale spora część biznesu wciąż nie rozumie, jak paląca jest potrzeba zmian. Tym bardziej że upskilling i reskilling, czyli zwiększanie kompetencji pracowników

lub ich przekwalifikowywanie, to procesy, które wymagają czasu, a często również korekt w sposobie funkcjonowania firmy oraz jej polityce zatrudnienia. – Potrzeba zapewnienia firmom krytycznych umiejętności nigdy nie była większa niż obecnie. Tymczasem dane z rynku pracy wskazują, że wiele organizacji buduje zespoły, które nie są w stanie zapewnić im rozwoju i konkurencyjności – twierdzi Scott Engler, wiceprezes Gartner.

Kluczem do rozwiązania problemu jest zmiana paradygmatu myślenia. Podejście oparte na przydzielaniu ról w organizacji i obsadzaniu stanowisk od dłuższego czasu nie służy firmom, a w czasach COVID-19 może być wręcz szkodliwe. Sprowadza się bowiem do przypisywania sztywno określonych funkcji, które nie zawsze cechują się realną przydatnością biznesową. Zdaniem analityków z Gartner konieczne jest myślenie w kategoriach umiejętności, które zapewniają firmom przewagę konkurencyjną, oraz procesów, które pozwalają na maksymalną optymalizację działalności pod kątem kosztów i zysków.

Jak rozwijać biznes w czasach COVID-19? Postaw na ludzi i umiejętności!

Dostosowanie działalności biznesowej do nowych warunków, narzuconych przez ograniczenia związane z pandemią, wymaga odejścia od dotychczasowych schematów. Do pewnego stopnia oznacza to „wyjście ze strefy komfortu”. W praktyce jednak chodzi o bardziej elastyczne i racjonalne podejście m.in. do zarządzania kadrami i potencjałem pracowników. Oto kilka wskazówek, które mogą być pomocne w usprawnieniu organizacji

1. Przyglądaj się konkurencji

Analizuj ogłoszenia o pracy zamieszczane przez innowacyjne firmy oraz liderów branży. Skup się na umiejętnościach, których poszukują. Porównaj je z kwalifikacjami, na które nacisk kładzie twoja firma i zastanów się, w jaki sposób kompetencje cenione przez konkurencję mogą pomóc twojemu biznesowi w szybszym rozwoju.

2. Myśl przez pryzmat umiejętności, a nie stanowisk

Przeanalizuj role, jakie odgrywają kluczowi pracownicy w twojej organizacji. Spróbuj „rozbić” je na umiejętności niezbędne do wykonywania poszczególnych zadań i osiągania określonych celów. Zastanów się, jak te umiejętności wpisują się w obecne trendy i w jakim stopniu będą przydatne do budowania przyszłości twojego biznesu. Być może okaże się, że twoi pracownicy potrzebują innych lub bardziej zaawansowanych kompetencji?

3. Zadbaj o rozwój pracowników dzięki specjalistycznym szkoleniom

Wyciągnij z tych przemyśleń praktyczne wnioski i zadbaj o podniesienie kwalifikacji twoich pracowników. Tak, by w większym stopniu odpowiadały one wymaganiom zmieniającego się środowiska biznesowego. Dzięki specjalistycznym kursom i szkoleniom, np. z zakresu programowania, analityki danych czy usability, możesz nie tylko podnieść morale pracowników i zwiększyć ich zaangażowanie w wykonywane obowiązki, ale przede wszystkim wykorzystać ich potencjał w lepszy sposób do zwiększenia konkurencyjności twojej firmy.

4. Przywiązuj wagę do umiejętności miękkich

Umiejętności miękkie mają w biznesie coraz większe znaczenie. Również cyfrowa transformacja nie może się bez nich obejść. Cechy takie, jak kreatywność, ciekawość nowych rozwiązań, zdolność do przyswajania wiedzy, komunikatywność, elastyczność czy umiejętność współpracy odgrywają kluczową rolę w budowaniu zgranych, zmotywowanych i efektywnych zespołów. Osoby o takich predyspozycjach stanowią dla firmy nieocenioną wartość. Tym bardziej że kompetencji miękkich trudniej jest się nauczyć niż tych technicznych – które można pozyskać dzięki specjalistycznym kursom i szkoleniom.

5. Pamiętaj, że w cyfrowej transformacji najważniejsi są ludzie!

Cyfrowa transformacja wiąże się z koniecznością wdrażania szeregu nowych technologii do działalności biznesowej. Jej celem jest optymalizacja procesów, zmniejszenie kosztów działalności i zwiększenie konkurencyjności firmy. Transformacji nie przeprowadzają jednak automaty, tylko ludzie, którzy dobierają właściwe narzędzia technologiczne i posługują się nimi tak, by przynieść firmie jak najwięcej korzyści. Do wdrażanie innowacji niezbędne są więc osoby kreatywne, posiadające otwarty umysł, ale również dobrze przygotowane w zakresie kompetencji technologicznych. Dlatego odpowiednie przeszkolenie pracowników i wyposażenie ich we właściwe umiejętności jest fundamentem rozwoju firmy.

Pobierz plik - tytuł

Krótka instrukcja co i jak. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem.