Dlaczego Management 3.0?

Aby dobrze zrozumieć założenia Managementu 3.0, którego twórcą jest Jurgen Appelo (2010 r.), warto sięgnąć do podstaw tej metodyki opierającej się na zwinnym zarządzaniu, czyli Agile. Filozofia Agile mówi: Twórz projekty wokół zmotywowanych osób. Daj im środowisko i wsparcie, którego potrzebują i ufaj im, że wykonają swoją pracę. Podobnie jest w Management 3.0, który przekazuje odpowiedzialność za zarządzanie organizacją na ręce wszystkich pracowników. Łatwo powiedzieć – trudniej zrobić. No bo co począć z rzeszą managerów i team liderów w nowym modelu zarządzania? Czy stracą swoje role? Niekoniecznie. Aby to zrozumieć, przyjrzyjmy się modelom Management 1.0 i 2.0.

Management 1.0

Jurgen Appelo porównuje zarządzanie w modelu 1.0 do działalności maszyny, w której wszyscy pracownicy, niczym trybiki, wykonują zadania w ściśle określony sposób, a wyniki wydajności prezentowane są w postaci liczb, bez uwzględnienia zaangażowania pracownika za nimi stojącego. Jeśli wydajność pracownika spada, można go wymienić niczym zepsuty element w maszynie. Jest to tzw. zarządzanie naukowe, czyli styl nakazowo – kontrolny (command and control), którego twórcą był Frederick W. Taylor i który rozpropagował ten model na początku XX w. Do dzisiaj w niektórych organizacjach, szczególnie silnie zhierarchizowanych, można zaobserwować ten styl zarządzania. Jurgen Appelo mówi o takim stanie rzeczy: doing things wrong, czyli nieodpowiednim zarządzaniu.

Management 2.0

Management 2.0 to wyjście naprzeciw oczekiwaniom pracowników, którzy domagali się większej swobody i kreatywności w działaniu. Liderzy zauważyli, że ich pracownicy potrzebują większej przestrzeni w organizacjach, by mogli efektywnie realizować powierzone im cele biznesowe. Wdrożono zatem szereg rozwiązań wspierających pracowników: servant leadership (przywództwo służebne), programy coachingowe, budujące motywację i zaangażowanie, różnorakie benefity pozapłacowe.  Wszystko to jest ważne dla pracownika, ale ciągle pomijany jest kluczowy element: hierarchiczność i odpowiedzialność za zarządzanie. Jurgen Appelo określa to doing the right thing wrong, czyli robieniem dobrych rzeczy w zły sposób.

Management 3.0

Tak oto dochodzimy do tytułowego Managementu 3.0, w którym zarządzanie organizacją jest odpowiedzialnością wszystkich pracowników, a nie tylko przełożonych. Jurgen Appelo lubi odwoływać się do analogii i porównuje Management 3.0 do funkcjonowania miasta, w którym każdy z mieszkańców jest w jakiś sposób odpowiedzialny za jego funkcjonowanie i to jak ono wygląda. Według Managementu 3.0 tylko niewielka grupa osób jest potrzebna do całościowego spojrzenia na miasto, czyli organizację. Menedżerów porównuje Appelo do ogrodników, których zadaniem jest pobudzać do wzrostu i poprawy efektywności (czasem trzeba przyciąć stare pędy, by odsłonić nowe i pozwolić im owocować).

Management 3.0 to coś więcej niż kolejna metoda zarządzania, to styl myślenia (mindset) z zestawem praktyk, wyposażony w ciekawe narzędzia.

Poznaj Marty the Management Monster

Managament 3.0 opiera się na sześciu filarach, które stanowią kanwę tego podejścia do zarządzania. Jurgen Appelo przedstawił to w zabawnej, graficznej formie Monstera Marty.

  1. Motywuj ludzi
  2. Uprawomocnij zespoły
  3. Dopasuj ograniczenia
  4. Rozwijaj kompetencje
  5. Rozwijaj strukturę
  6. Usprawniaj wszystko

Zwinność, o której pisze Appelo, nie jest dedykowana tylko i wyłącznie zespołom IT, zwinne transformacje dzieją się teraz w całych organizacjach. Szczególnie mogliśmy to zaobserwować w marcu tego roku, gdy z powodu pandemii, większość firm dokonała zmiany zarządzania w przeciągu dwóch tygodni. Coś, co przez lata było „nie do ruszenia” nagle okazało się być możliwym do wdrożenia, mało tego! Działa! Menedżerowie intuicyjnie wprowadzili część z postulatów Managementu 3.0, by utrzymać motywację i zaangażowanie swoich podwładnych w trudnym covidowym czasie. O czym dokładnie mówi tych sześć perspektyw?

Motywuj ludzi

Rolą menedżera jest utrzymanie zaangażowania i motywacji pracowników. Aby mógł to robić, powinien wiedzieć, co ich motywuje (wewnętrznie i zewnętrznie) oraz umieć wdrożyć te motywatory w codzienne działania firmy.

Uprawomocnij zespoły

Jeśli zespoły mają się samoorganizować, muszą zostać uprawomocnione, tzn. menedżerowie powinni im przekazać odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Wymaga to zaufania obu stron – menedżera do zespołu oraz zespołu do menedżera, że podjęte przez zespół decyzje nie zostaną skrytykowane, jeśli będą inne niż proponowane przez przełożonych.

Dopasuj ograniczenia

Menedżer powinien pamiętać, że samoorganizacja może przynieść dość nieoczekiwane rozwiązania, dlatego też należy pamiętać o pielęgnowaniu wartości organizacyjnych i jasno zdefiniowanych celach.

Rozwijaj kompetencje

Ponieważ to ludzie są największą wartością organizacji, rolą menedżera jest dbanie o ich rozwój. Dzięki temu firmy mogą odnosić sukcesy.

Rozwijaj strukturę

Tutaj szczególny nacisk położony jest na kulturę komunikacji w firmie, która w wielu organizacjach jest ogromnym problemem. To rolą menedżera jest zadbać o rozwój struktur komunikacyjnych.

Usprawniaj wszystko

Menedżer kierujący się regułami Managementu 3.0 pozwala ludziom eksperymentować. Z eksperymentów za pierwszym razem może powstać coś zgoła odmiennego niż oczekiwano. Dodatkowo działamy zwinnie, a zmieniająca się rzeczywistość wymusza spore zmiany w projekcie – to menedżer jest bacznym obserwatorem tego procesu i wprowadza usprawnienia tam, gdzie jest to możliwe i zasadne.

Skoro znamy już sześć perspektyw Managementu 3.0, to jak wprowadzić je w życie? Pomogą nam w tym narzędzia opracowane przez Jurgena Appelo. A o tym… w kolejnym odcinku 🙂

Artykuł powstał na podstawie książki Jurgena Appelo Zarządzanie 3.0. Kierowanie zespołami z wykorzystaniem metodyk Agile oraz materiałów własnych Management 3.0 https://management30.com/

O autorce:

Małgorzata Świerkosz-Hołysz
Trener biznesu z 15 letnim doświadczeniem
Facylitator Management 3.0
Agile PM
Facylitator APMG
Trener Software Development Academy

Zafascynowana metodykami zwinnymi, wdraża Management 3.0 w organizacjach. 

Chcesz wiedzieć więcej? Weź udział w nadchodzącym webinarze!

Pobierz plik - tytuł

Krótka instrukcja co i jak. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem.